คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง มนุษย์ใช้ดินสำหรับการทำที่อยู่อาศัย ประโยชน์ของดินสำหรับการทำการเกษตร ทำเครื่องใช้ไม้สอย ใช้ดินสำหรับการเลี้ยงสัตว์

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

ดิน เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับทั้ง พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย เพราะดินนั้นเป็นแหล่งของอาหารสำหรับพืช และสัตว์บางชนิด สำหรับมนุษย์นั้นใช้ดินในหลายๆ รูปแบบ เช่น ใช้ในการเพาะปลูก ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน หรืออาคารต่างๆ ใช้ในการนำเอามาปั้นเป็นภาชนะ สำหรับใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมายเลยทีเดียว ซึ่ง คุณค่าของดิน ประโยชน์ทั้งหมดของดินนั้น มีดังต่อไปนี้

ประโยชน์ของดิน มนุษย์ใช้ดินสำหรับการทำที่อยู่อาศัย ดินนั้นเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างชนิดแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักและคุ้นเคย เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย หาได้ทั่วไป แรกเริ่มอาจจะมีการนำเอามาใช้ตรงๆ เช่น การก่อสร้างบ้านดิน ต่อมาเมื่อทักษะการก่อสร้างของมนุษย์พัฒนาขึ้น ก็มักจะมีการนำเอามาผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ สำหรับการก่อสร้าง ที่มีความมั่นคง และแข็งแรงมากขึ้น ตัวอย่างก็เช่น การผสมดินทราย และหิน เข้ากับปูนซีเมนต์ , การนำเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นอิฐ แล้วเผา เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้าน หรืออาคารต่างๆ นั่นเอง

ประโยชน์ของดิน มนุษย์ใช้ดิน สำหรับการทำการเกษตร มนุษย์รู้จักการทำการเกษตรมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งแน่นอนว่าการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชแบบใด ก็จำเป็นจะต้องอาศัยดินในการเพาะปลูก โดยเฉพาะดินร่วน ที่มีธาตุอาหารสูงกว่าดินประเภทอื่นๆ และสามารถนำมาใช้ทำการเกษตรกรรมได้ผลดี

ประโยชน์ของดิน มนุษย์ใช้ดินในการทำเครื่องใช้ไม้สอย สำหรับการใช้ในด้านต่างๆ ของการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยเฉพาะพวกประเภทภาชนะใส่อาหาร เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ แจกัน ตุ่ม โอ่งมังกร เป็นต้น โดยการผลิตสิ่งของเหล่านี้ จะมีการนำเอาดินเหนียวมาปั้นขึ้นรูป เป็นทรงของภาชนะต่างๆ จากนั้นถ้าเป็นพวกถ้วยชาม แก้วน้ำ จะนำเอาไปเคลือบ(อาจจะมีการวาดลวดลายเพื่อเพิ่มความสวยงาม) แล้วเผาให้เกิดความคงทน แข็งแรง ส่วนถ้าเป็นพวก ตุ่มน้ำ หรือโอ่ง มักจะไม่เคลือบกัน แต่เมื่อปั้นขึ้นรูปแล้วจะนำเอาเข้าเตาเผาเลย

ประโยชน์ของดิน มนุษย์ใช้ดินสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ในระบบของปศุสัตว์ เพื่อเลี้ยงสัตว์บางประเภทไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต ที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือการขุดดินเป็นสระน้ำ สำหรับการเลี้ยงปลา ซึ่งนอกเหนือจากคุณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว สระน้ำ ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง เอาไว้ใช้งานด้านการเกษตร และการใช้อุปโภคบริโภคได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า ดินนั้นเป็นแร่ธาตุ ที่ความสำคัญในการดำรงชีวิต ของทั้ง คน สัตว์ พืช กันอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้ดินกันอย่างไม่บันยะบันยัง ทั้งการทำการเกษตร การใช้ดินในกิจกรรมต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่รู้จักบำรุงดินซะบ้าง เพราะอาจจะส่งผลร้าย ทำให้ดินนั้นขาดคุณภาพ ในการใช้งานในครั้งต่อๆ ไปด้วยนั่นเอง