ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมายดังนี้ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ เป็นแหล่งวัสดุ ในการนำเอามาใช้เป็นที่พักอาศัย หรือเฟอร์นิเจอร์ เป็นแหล่งในการสร้างความร่มเย็น

ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

ประโยชน์ของต้นไม้

ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่โดยทั่วไปแล้ว ต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทมนุษย์หรือสัตว์อยู่มาก นั่นคือต้นไม้มักจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ และจะไม่ออกล่าสัตว์ หรือพืชชนิดอื่นมาเป็นอาหาร แต่จะใช้วิธีการดูดซึมสารอาหารจากในดินแทน ต้นไม้นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย ดังต่อไปนี้

ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้

ประโยชน์ของต้นไม้ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ สำหรับต้นไม้ หรือพืชนั้นมีหลายชนิดมาก ที่สามารถเป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และสัตว์ได้โดยตรง เช่นพวก ไม้ผลต่างๆ พืชผัก หน่อไม้ เป็นต้น ซึ่งมนุษย์และสัตว์ก็ได้อาศัยเป็นแหล่งอาหาร มาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว

ประโยชน์ของต้นไม้ เป็นแหล่งวัสดุ ในการนำเอามาใช้เป็นที่พักอาศัย หรือเฟอร์นิเจอร์ เพราะต้นไม้นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย และสามารถปลูกขึ้นมาใช้ได้เรื่อยๆ ไม่เหมือนกับวัสดุประเภทอื่น ที่ใช้แล้วหมดไปเลย คนเรานั้นรู้จักการเอาไม้มาทำเป็นที่อยู่อาศัยได้นานมาแล้ว ซึ่งไม้ที่นิยมนำเอาใช้ก็มักจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่ไผ่ เป็นต้น

ประโยชน์ของต้นไม้ เป็นแหล่งในการผลิตอ็อกซิเจน หรืออากาศสำหรับหายใจ ให้กับมนุษย์และสัตว์ เพราะกระบวนการสังเคราะห์อาหารของต้นไม้ จะทำให้เกิดการปล่อยอ็อกซิเจนออกมาจำนวนมาก ซึ่งอย่างที่บอกว่าอ็อกซิเจนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ใช้หายใจ เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ดังนั้นมนุษย์และสัตว์ จึงไม่สามารถขาดต้นไม้ได้เลย

ประโยชน์ของต้นไม้ เป็นแหล่งในการสร้างความร่มเย็น ให้กับมนุษย์และสัตว์ สำหรับต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีร่มเงามากมายนั้น เป็นแหล่งในการพักพิง เพื่อหลบแสงแดดและความร้อนในตอนกลางวันได้เป็นอย่างดี เพราะร่มเงาของต้นไม้สามารถที่จะช่วยในการบังแดดได้ และต้นไม้ยังปล่อยก๊าซอ็อกซิเจนออกมาในตอนกลางวันจำนวนมากด้วย ซึ่งก๊าซชนิดนี้ จะทำให้คนและสัตว์มีความรู้สึกว่าเย็นสดชื่นนั่นเอง

ประโยชน์ของต้นไม้ เป็นสาเหตุในการทำให้เกิดฝนตก ฝนนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำสำคัญ ที่คนเรานำเอาใช้ในการเกษตร และการดื่มกิน ซึ่งในนั้นจะสามารถตกลงมาได้อย่างมีปริมาณมาก ก็เพราะต้นไม้นี่เอง โดยต้นไม้จะทำการคายน้ำออกมา เมื่อน้ำดังกล่าวระเหยขึ้นไปสู่ท้องฟ้า ก็จะสะสมจนกลายเป็นเมฆและตกมาเป็นฝนในที่สุด

ประโยชน์ของต้นไม้ เป็นสิ่งที่ช่วยในการรักษาหน้าดิน และช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัยที่ร้ายแรง เพราะต้นไม้ จะเป็นตัวการช่วยชะลอน้ำที่ไหลบ่ามาจากที่ต่างๆ และยังช่วยในการดูดซับนั้นเอาไว้ ส่งผลทำให้ภัยที่เกิดจากน้ำนั้นลดลงนั่นเอง

ประโยชน์ของต้นไม้ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความบันเทิงเริงใจ การพักผ่อนหย่อนใจให้กับมนุษย์ได้ เพราะต้นไม้บางประเภท จะมีความสวยงาม สามารถนำเอามาตกแต่งบ้าน หรือสวนในบ้านได้ เช่น พวกบอนไซ ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ