เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง ประเภทดีด สี ตี เป่า

เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ เครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้าง เครื่องดนตรีไทยประเภทดีด เครื่องดนตรีไทยประเภทดีดสี เครื่องดนตรีไทยประเภทดีดตี เเครื่องดนตรีไทยประเภทดีดป่า

เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง ประเภทดีด สี ตี เป่า

เครื่องดนตรีไทย

ไทยนั้นเป็นชนชาติ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับย้อนไปได้นับพันปีเลยทีเดียว ดังนั้นจึงมีเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมากมายหลายแขนง ดนตรีไทย และเครื่องดนตรีไทยเองก็เป็นสิ่งที่มีการสืบทอดต่อกันมาด้วยเช่นกัน และต้องบอกว่ามีความโดดเด่นอย่างมาก ในสายศิลปวัฒนธรรมไทยครับ

ดนตรีไทย มีจุดเด่นที่ความอ่อนช้อยสวยงาม ให้เสียงที่เน้นแนวหวานซึ้ง เมื่อได้ฟังจะเกิดความประทับใจ สาเหตุที่ดนตรีไทย มีความโดดเด่น นั่นก็เพราะมีเครื่องดนตรีไทยที่มีเอกลักษณ์ ดังต่อไปนี้

เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ เครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้าง

เครื่องดนตรีไทยประเภทดีด เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียง โดยการใช้มือ หรืออุปกรณ์บางอย่างดีดเข้าไปที่ตัวเครื่อง ส่วนมากเครื่องดีมักเป็นเครื่องสายด้วย หลักในการดีดคือจะใช้มือหนึ่งในการกดที่สาย แล้วใช้อีกมือหนึ่งดีด ทำให้เกิดเสียงสูงต่ำ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด ที่ได้รับความนิยม ก็เช่น พิณ ซึง กระจับ จะเข้ เป็นต้น

เครื่องดนตรีไทยประเภทสี เป็นเครื่องดนตรี ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องดนตรีจีน โดยเครื่องสีนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสาย แต่หลักในการทำให้เกิดเสียง จะต้องใช้คันจับ นำเอาไปเสียดสีกับสายบนเครื่องดนตรี เพื่อทำให้เกิดเสียง ส่วนการควบคุมทำนองสูงต่ำ จะใช้มืออีกข้างหนึ่ง(ส่วนใหญ่เป็นมือซ้าย) ในการจับเปลี่ยนคีย์ตามตัวโน้ต เครื่องสีมักเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงหวาน ซึ้ง เหมาะสำหรับการบรรเลงเพลงรัก เศร้า ประทับใจ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ที่รู้จักและเป็นที่นิยมกันอย่างมาก ได้แก่ ซอประเภทต่างๆ นั่นเอง

เครื่องดนตรีไทยประเภทตี เป็นเครื่องดนตรีที่มีหลักในการใช้มือหรือไม้ ตีลงไปบนเครื่องดนตรีจนทำให้เกิดเสียง เครื่องตีนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยๆ คือ เครื่องตีให้จังหวะ เช่น พวกกลองต่างๆ ฉิ่ง หรือฉาบ เพื่อใช้สำหรับการควบคุมจังหวะ ความครึกครื้นให้กับบทเพลง เครื่องตีอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่การตีให้เกิดเสียงทำนองสูงต่ำ เครื่องตีประเภทนี้ สามารถทำให้เกิดเป็นท่วงทำนองของบทเพลงได้ มักร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น สำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ที่ทำให้เกิดทำนองเสียงสูงต่ำได้แก่พวก ระนาด ฆ้องวง เปิงมาง เป็นต้น

เครื่องดนตรีไทยประเภทเป่า เป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่ง ที่มีหลักการในการทำให้เกิดเสียง โดยการใช้การเป่าลมจากปาก เข้าไปในเครื่องดนตรี แล้วใช้มือในการคุมโน้ตสูงต่ำ ตามทำนองเพลง ส่วนมากเครื่องดนตรีประเภทนี้ มักจะเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างจากไม้ที่มีลักษณะเป็นเลา เช่น ไม้ไผ่ โดยการเจาะรูตามเลาไม้ เพื่อใช้เป็นส่วนของการควบคุมเสียงสูงต่ำ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า ที่ได้รับความนิยม และรู้จักกันดีก็เช่น ปีและขลุ่ยประเภทต่างๆ นั่นเอง