ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 สร้างมนุษย์สัมพันธ์

ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 สร้างมนุษย์สัมพันธ์

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

พรหมวิหาร 4 คืออะไร  ความหมายของ พรหมวิหาร 4 หลักพรหมวิหาร 4  หลักธรรมคำสอนที่ใช้สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความยินดี เต็มใจทำงาน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 มีเมตตาปรารถนาให้เป็นสุข ผ […]

สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรจีน เก๋ากี๋ ห่วยซัว ตังกุย ตังเซียม ปั๊กคี้

สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรจีน เก๋ากี๋ ห่วยซัว ตังกุย ตังเซียม ปั๊กคี้

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

สรรพคุณ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรจีนบำรุงโลหิต สมุนไพรจีน เป็นสมุนไพรตามตำรับแพทย์แผนจีน ที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนานหลายพันปี จึงนับได้ว่า สมุนไพรจีนนั้นเป็นที่นิยม ในการใช้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้บำรุงร่างกาย รักษาโรค ซึ่งสำหรับสมุนไพรจีน […]

ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

ประโยชน์ของต้นไม้ ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่โดยทั่วไปแล้ว ต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทมนุษย์หรือสัตว์อยู่มาก นั่นคือต้นไม้มักจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ และจะไม่ออกล่าสัตว์ หรือพืชชนิดอื่นมาเป็นอาหาร แต่จะใช้วิธีการดูดซึมสารอาหารจากในดินแท […]

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง ดิน เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับทั้ง พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย เพราะดินนั้นเป็นแหล่งของอาหารสำหรับพืช และสัตว์บางชนิด สำหรับมนุษย์นั้นใช้ดินในหลายๆ รูปแบบ เช่น ใช้ในการเพาะปลูก ใช้ใ […]

เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง ประเภทดีด สี ตี เป่า

เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง ประเภทดีด สี ตี เป่า

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

เครื่องดนตรีไทย ไทยนั้นเป็นชนชาติ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับย้อนไปได้นับพันปีเลยทีเดียว ดังนั้นจึงมีเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมากมายหลายแขนง ดนตรีไทย และเครื่องดนตรีไทยเองก็เป็นสิ่งที่มีการสืบทอดต่อกันมาด้วยเช่นกัน และต้ […]