ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

ประโยชน์ของต้นไม้ ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่โดยทั่วไปแล้ว ต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทมนุษย์หรือสัตว์อยู่มาก นั่นคือต้นไม้มักจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ และจะไม่ออกล่าสัตว์ หรือพืชชนิดอื่นมาเป็นอาหาร แต่จะใช้วิธีการดูดซึมสารอาหารจากในดินแท […]

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง ดิน เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับทั้ง พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย เพราะดินนั้นเป็นแหล่งของอาหารสำหรับพืช และสัตว์บางชนิด สำหรับมนุษย์นั้นใช้ดินในหลายๆ รูปแบบ เช่น ใช้ในการเพาะปลูก ใช้ใ […]

เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง ประเภทดีด สี ตี เป่า

เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง ประเภทดีด สี ตี เป่า

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

เครื่องดนตรีไทย ไทยนั้นเป็นชนชาติ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับย้อนไปได้นับพันปีเลยทีเดียว ดังนั้นจึงมีเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมากมายหลายแขนง ดนตรีไทย และเครื่องดนตรีไทยเองก็เป็นสิ่งที่มีการสืบทอดต่อกันมาด้วยเช่นกัน และต้ […]

คำไวพจน์ คำพ้องความหมาย คำพ้องเสียง คำพ้องรูป

คำไวพจน์ คำพ้องความหมาย คำพ้องเสียง คำพ้องรูป

กรกฎาคม 27, 2017 admin 0

คำไวพจน์คืออะไร ความหมายของคำไวพจน์ คำไวพจน์นั้นเป็นคำที่มีความหมายถึงคำในภาษาไทย ที่มีความหมายเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน หรือเป็นการหลากคำเพื่อให้มีความสละสลวยในการใช้งาน ทั้งการใช้งานในร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง เพื่อให้การนำเอามาใช้นั้นไม่ต้องใช้คำเดิมซ […]