คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

คุณค่าของดิน ประโยชน์ของดิน ดินทำอะไรได้บ้าง ดิน เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับทั้ง พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย เพราะดินนั้นเป็นแหล่งของอาหารสำหรับพืช และสัตว์บางชนิด สำหรับมนุษย์นั้นใช้ดินในหลายๆ รูปแบบ เช่น ใช้ในการเพาะปลูก ใช้ใ […]