ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

ประโยชน์ของต้นไม้ สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้ มากมาย

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

ประโยชน์ของต้นไม้ ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่โดยทั่วไปแล้ว ต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทมนุษย์หรือสัตว์อยู่มาก นั่นคือต้นไม้มักจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ และจะไม่ออกล่าสัตว์ หรือพืชชนิดอื่นมาเป็นอาหาร แต่จะใช้วิธีการดูดซึมสารอาหารจากในดินแท […]