ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 สร้างมนุษย์สัมพันธ์

ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 สร้างมนุษย์สัมพันธ์

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

พรหมวิหาร 4 คืออะไร  ความหมายของ พรหมวิหาร 4 หลักพรหมวิหาร 4  หลักธรรมคำสอนที่ใช้สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความยินดี เต็มใจทำงาน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 มีเมตตาปรารถนาให้เป็นสุข ผ […]